השתמש בתיבת הדו-שיח מתן אפשרות למחרוזת שאילתה או בתיבת הדו-שיח דחיית מחרוזת שאילתה כדי להוסיף מחרוזת שאילתה לרשימת המחרוזות שעבורן מודול סינון הבקשות יאפשר תמיד גישה או ידחה תמיד גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

מחרוזת שאילתה

מציין את מחרוזת השאילתה שעבורה שירות סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה תמיד.

למידע נוסף


תוכן העניינים