כותרות של מחשב מארח מאפשרות לך להקצות אתרים מרובים לכתובת IP אחת בשרת אינטרנט, בלי להקצות כתובת IP ייחודית לכל אתר אינטרנט, או לציין מספרים של יציאות TCP לא סטנדרטיות. כותרות מחשב מארח הן הדרך הנפוצה ביותר לאירוח אתרי אינטרנט מרובים.

הערות

הרשימה הבאה מפרטת את השלבים שיש לבצע - ב- IIS - כדי להוסף שם כותרת של מחשב מארח או שמות מרובים של כותרות מחשב מארח לכתובת IP. לאחר שתבצע את השלבים הבאים, עליך לרשום את השם או השמות של כותרות המחשב המארח במערכת זיהוי השמות המתאימה. אם המחשב שלך מחובר לרשת אינטרא-נט, רשום את השם או השמות של כותרות המחשב המארח במערכת זיהוי השמות של רשת האינטרא-נט. אם המחשב שלך מחובר לאינטרנט, רשום את השם או השמות של כותרות המחשב המארח במערכת שמות התחומים (DNS), המנוהלת על-ידי InterNic.

 שלבהפניה
תיבת סימון

הוסף אתר אינטרנט לשרת האינטרנט.

הוספת אתר (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

ערוך את איגוד אתר האינטרנט והוסף שם של כותרת מחשב מארח, או צור איגוד חדש עם שם של כותרת מחשב מארח.

קבע תצורה של איגודים עבור אתר (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

אם ברצונך להקצות אתרים נוספים לכתובת IP אחת, הוסף איגודים נוספים עם אותה כתובת IP ומספר יציאה, אך כותרות שונות של מחשב מארח.

הגדרת שמות של כותרות מחשב מארח עבור אתר אינטרנט (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

למידע נוסף


תוכן העניינים