השתמש בדף התכונות סינון בקשות כדי להגדיר כללי סינון עבור אתר האינטרנט שלך. סינון בקשות אינטרנט, בדומה לסינון בקשות FTP, מאפשר לך להגביל את אופן הפעולה של פרוטוקול ותוכן.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

סיומות שמות קבצים

מציין רשימה של סיומות שמות קבצים שעבורן שירות סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

כללים

מציין את כללי הסינון ואת הפרמטרים הספציפיים שעבורם שירות סינון הבקשות יבצע סריקה. פרמטרים אלה כוללים כותרות, סיומות שמות קבצים ומחרוזות דחייה.

מקטעים מוסתרים

מציין רשימה של מקטעים מוסתרים שעבורם שירות סינון הבקשות ידחה גישה. מקטעים אלה לא יוצגו בפירוטי ספריות.

דחיית רצפי כתובות URL

מציין רשימה של רצפי כתובות URL שעבורם שירות סינון הבקשות ידחה גישה.

פעלי HTTP

מציין רשימה של פעלי HTTP שעבורם שירות סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

כותרות

מציין את הכותרות ואת מגבלות הגודל שלהן שעבורן שירות סינון הבקשות ידחה גישה.

מחרוזות שאילתה

מציין את מחרוזות השאילתה שעבורן שירות סינון הבקשות ידחה גישה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

עריכת הגדרות תכונה

פותח את תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות שבה באפשרותך לקבוע תצורה של מאפיינים כלליים ומגבלות של בקשות.

הסר

מסיר סיומת שם קובץ, כלל, מקטע מוסתר, רצף כתובות URL, פועל HTTP, כותרת או מחרוזת שאילתה מהרשימה.


תוכן העניינים