השתמש בדף הגדרות SSL כדי לנהל הצפנת נתונים של שידורים בין שרת האינטרנט למחשבי לקוח. בנוסף, על-ידי בחירה באפשרויות התעלם, קבל או דרוש עבור אישורים, באפשרותך לדרוש לבצע זיהוי של מחשב לקוח לפני קבלת גישה לתוכן.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

דרוש ערוץ מאובטח (SSL)

בחר באפשרות דרוש ערוץ מאובטח (SSL) (Secure Sockets Layer) כדי להפעיל שיטת הצפנת נתונים של 40 סיביות, שבה באפשרותך להשתמש כדי לאבטח שידורים בין שרת למחשבי לקוח. הגדרת אפשרות זו פועלת הן בסביבות אינטרא-נט והן בסביבות אינטרנט.

דרוש SSL של 128 סיביות

בחר באפשרות דרוש SSL של 128 סיביות כדי לספק הצפנה חזקה יותר מגירסת 40 סיביות. באפשרותך להשתמש ב- SSL של 128 סיביות כדי לאבטח שידורים בין השרת למחשב לקוח בסביבת אינטרא-נט או בסביבת אינטרנט.

התעלם

זוהי אפשרות ברירת המחדל. הגדרה זו לא מקבלת אישורי לקוח אם הם מסופקים.

הערה

אפשרות זו לא מחייבת מחשבי לקוח לאמת את זהותם לפני קבלת גישה לתוכן שלך. לכן, זוהי ההגדרה הכי פחות מאובטחת מבין הגדרות אלה.

קבל

בחר הגדרה זו אם ברצונך לקבל אישורי לקוח (אם הם מסופקים), וכדי לאמת את זהות מחשב הלקוח לפני שתאפשר לו לקבל גישה לתוכן.

דרוש

בחר באפשרות זו כדי לדרוש כי אישורים יאמתו את זהות מחשב הלקוח לפני שיאפשרו לו לקבל גישה לתוכן.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים