השתמש בתיבת הדו-שיח רצפי כתובות URL לדחיית FTP כדי להגדיר רשימה של רצפי כתובות URL לרשימת מקטעי URL שעבורם הגישה לשירות תידחה. לדוגמה, כדי למנוע גישה לספריה Bin של יישום האינטרנט שלך, תוכל להוסיף את הספריה Bin כרצף כתובות URL שנדחו עבור אתר ה- FTP שלך. כאשר לקוח FTP מבצע כניסה לאתר ה- FTP שלך, התיקיה Bin תוצג ברישומי הספריות; עם זאת, אם לקוח FTP מנסה לגשת לתיקיה Bin, שירות ה- FTP יחזיר הודעת שגיאה מסוג 'הגישה נדחתה' ללקוח FTP.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

רצף כתובות URL

הצגת רצף כתובות URL של FTP שעבורו שירות ה- FTP ידחה גישה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת רצף כתובות URL

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת רצף דחייה כדי להוסיף רצף כתובות URL לרשימה של רצפי כתובות URL שנדחו.

הסר

הסרת סיומת שם קובץ, מקטע מוסתר, רצף כתובות URL או פקודה מהרשימה.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP כדי לקבוע תצורה של מאפיינים כלליים ומגבלות של בקשות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים