השתמש בתיבת הדו-שיח מתן אפשרות לפקודה או דחיית פקודה כדי להוסיף פקודת FTP לרשימת הפקודות שעבורן שירות ה- FTP יאפשר או ידחה גישה.

אזהרה

שימוש שגוי בתכונה זו יכול למנוע גישה לשרת שלך. לדוגמה, אם תדחה גישה לפקודות USER ו-PASS, המשתמשים לא יוכלו להתחבר לשרת FTP שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

פקודה

ציון פקודת FTP שעבורה שירות FTP יאפשר או ידחה גישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים