באפשרותך להשתמש בדף כללי מתן הרשאות של FTP כדי לנהל את הרשימה של כללי מתן אפשרות או כללי מניעה שקובעים את הגישה לתוכן האינטרנט. הכללים מופיעים ברשימה, ובאפשרותך לשנות את סדר הכללים כדי להעניק גישה לחלק מהמשתמשים ולמנוע גישה ממשתמשים אחרים בו-זמנית. בנוסף, באפשרותך להשתמש בדף כללי מתן הרשאות של FTP כדי להציג מידע אודות כללים אחרים כגון מצב, משתמשים, תפקידים או הרשאות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

מצב

הצגת סוג הכלל. הערכים יכולים להיות אפשר או מנע. ערכי מצב מציינים אם הכלל מיועד לאפשר או למנוע גישה לתוכן.

הערה

אם הגישה נמנעה באופן ספציפי מתפקיד, ממשתמש או מקבוצה על-ידי כלל אחד, לא ניתן להעניק לאלה גישה על-ידי כלל אחר. כדי להעניק גישה, עליך ליצור את הכללים עם כלל מתן האפשרות שמופיע בראש הרשימה.

משתמשים

הצגת סוג המשתמש, שמות המשתמש או קבוצות המשתמש שעליהם הכלל חל.

תפקידים

הצגת התפקיד של Microsoft Windows או תפקידי .NET שעליהם הכלל חל, לדוגמה, תפקיד מנהל מערכת.

הרשאות

הצגת הרשאות FTP שעליהן כלל זה חל, לדוגמה, קריאה או כתיבה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוספת כלל מתן אפשרות

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל מתן אפשרות כדי ליצור כלל מתן אפשרות.

הוספת כלל מניעה

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של מניעה כך שתוכל ליצור כלל מניעה.

ערוך

מתן אפשרות לעריכת הכלל הנבחר.

הסר

הסרת הכלל הנבחר.

הערה

כאשר תקבע את ההגדרות של מתן הרשאות FTP, יהיה עליך לקבוע גם את ההגדרות של אימות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים