השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת תפקיד ‎.NET כדי להוסיף שמות תפקידים למסד הנתונים שמופנה על-ידי ספק זה. תפקידים מאפשרים לחלק משתמשים לקטגוריות ולאחר מכן לבצע משימה קשורה לאבטחה, כגון הרשאה, ביעילות רבה יותר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הצגת בקשה לשם התפקיד.

למידע נוסף


תוכן העניינים