באפשרותך להשתמש בדף כללי עריכה של WebDAV כדי לנהל את הרשימה של כללי עריכה שקובעים את הגישה לתוכן האינטרנט. הכללים מופיעים ברשימה, ובאפשרותך לשנות את סדר הכללים כדי להעניק גישה לחלק מהמשתמשים ולמנוע גישה ממשתמשים אחרים בו-זמנית. בנוסף, באפשרותך להשתמש בדף כללי עריכה של WebDAV כדי להציג מידע אודות כללים אחרים כגון נתיב, משתמשי, תפקידים או גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

נתיב

הצגת שם הקובץ או סיומת שם הקובץ שעבורו המטפל יעבד תגובה. הערך יכול להיות שם קובץ ספציפי, כגון WebResource.axd, או תו כללי (*) עם סיומת ספציפית, כגון ‎*.exe.

משתמשים

הצגת שמות המשתמשים שעליהם הכלל חל.

תפקידים

הצגת הקבוצה של Microsoft Windows שעליהם הכלל חל, לדוגמה, הקבוצה 'מנהלי מערכת'.

גישה

הצגת הרשאות הגישה שעליהן כלל זה חל, לדוגמה, קריאה או כתיבה.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הפוך את WebDAV לזמין

הפיכת התכונה WebDAV לזמינה.

הפוך את WebDAV ללא זמין

הפיכת התכונה WebDAV ללא זמינה.

הוספת כלל עריכה

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל עריכה כדי ליצור כלל עריכה.

ערוך

מתן אפשרות לשנות את הכלל הנבחר.

הסר

הסרת הכלל הנבחר.

הזז למעלה

הזזת פריט נבחר למעלה ברשימה.

הזז למטה

הזזת פריט נבחר למטה ברשימה.

הגדרות WebDAV

פתיחת הדף הגדרות WebDAV כך שתוכל לשנות את ההגדרות עבור התכונה WebDAV.

למידע נוסף


תוכן העניינים