השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת מקטע מוסתר כדי להוסיף מקטע של כתובת URL לרשימת מקטעי URL שעבורם מודול סינון הבקשות ידחה גישה. מקטע כתובת URL הוא חלק מנתיב ה- URL המוסגר בין סימני קו נטוי (/).

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

מקטע מוסתר

מציין את מקטע ה- URL שעבורו מודול סינון הבקשות ידחה גישה.

הערה

מקטעי URL הכלולים ברשימת המקטעים המוסתרים לא יופיעו ברישומי ספריות.

למידע נוסף


תוכן העניינים