השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות, עריכת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות, הוספת כלל מתן הרשאות של מניעה או עריכת כלל מתן הרשאות של מניעה כדי להגדיר כללים עבור גישה לתוכן.

חשוב

כללי מתן הרשאות של  Microsoft Windows מציינים כי אם נמנעה גישה עבור משתמש, כלל המניעה מקבל קדימות על-פני כל הכללים האחרים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

כל המשתמשים

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור משתמשים אנונימיים ומשתמשים מאומתים.

הערה

הקפד למקם כלל זה מתחת לכל הכללים המעניקים גישה לתוכן. אם כלל זה נמצא בראש רשימת הכללים, הגישה לתוכן תימנע מכל המשתמשים.

כל המשתמשים האנונימיים

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור משתמשים שאינם מאומתים.

הערה

אם תשתמש בכלל זה, לכל המשתמשים דרושים חשבון משתמש בסיסי חוקי או חשבון משתמש מותאם אישית לאימות וסיסמה כדי שיוכלו לבצע אימות.

קבוצות תפקידים או משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור תפקידים ספציפיים או קבוצות משתמשים ספציפיות של Windows.

הערה

אם תשתמש בכלל זה, לכל החברים בתפקידים ובקבוצות שצוינו דרושים חשבון משתמש בסיסי חוקי או חשבון משתמש מותאם אישית לאימות וסיסמה כדי שיוכלו לבצע אימות.

משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור חשבון משתמש ספציפי.

הערה

אם תשתמש באפשרות זו, לכל המשתמשים דרוש חשבון משתמש בסיסי חוקי או חשבון משתמש מותאם אישית לאימות וסיסמה כדי שיוכלו לבצע אימות.

קריאה

ציון אם למשתמשים שצוינו יש הרשאות קריאה.

כתיבה

ציון אם למשתמשים שצוינו יש הרשאות כתיבה.

הערה

כאשר תקבע את ההגדרות של מתן הרשאות FTP, יהיה עליך לקבוע גם את ההגדרות של אימות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים