השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת כלל חיבור של מתן אפשרות או הוספת כלל חיבור של מניעה כדי להוסיף ערכים לרשימה הגבלת כתובות IPv4 המאפשרת או מונעת חיבורים מרוחקים לשרת האינטרנט. ניתן לאפשר או למנוע חיבור מרחוק בהתבסס על כתובת IPv4 ספציפית או טווח של כתובת IPv4.

הערה

רק מנהלי מערכת המשתמשים ב- מנהל IIS במחשב מקומי יכולים לקבוע תצורה של שירות הניהול.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

כתובת IPv4 ספציפית

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לאפשר או למנוע חיבורים מרחוק מכתובת IPv4 ספציפית. לאחר שתבחר באפשרות זו, הקלד את כתובת IPv4 בתיבה המתאימה.

טווח כתובות IPv4

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לאפשר או למנוע חיבורים מרחוק מטווח של כתובות IPv4. לאחר שתבחר באפשרות זו, הקלד טווח של כתובות IPv4 בתיבה המתאימה.

מסיכת רשת משנה

הקלד מסיכת רשת משנה עבור כתובת IPv4 שציינת בתיבה טווח כתובות IPv4.

למידע נוסף


תוכן העניינים