השתמש בדף 'כללים' כדי להגדיר כללי סינון בקשות עבור מתן אפשרות או דחייה לגישה לשרת האינטרנט שלך במספר פרמטרים, כגון כותרות ומחרוזות דחייה. לדוגמאות של כללי סינון, ראה תרחישים נפוצים של סריקת כתובותURL (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

שם

מציג את השם של כלל סינון הבקשות.

סרוק

מציג את הערך שכלל סינון הבקשות יסרוק, שיהיה כתובת ה- URL, מחרוזת שאילתה או כל שילוב שלהן.

חל על

מציג את הפרמטרים שעליהם חל כלל סינון הבקשות.

מחרוזות דחייה

מציג את המחרוזות שעבורן כלל סינון הבקשות ידחה גישה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוסף כלל סינון

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת כלל סינון שבה באפשרותך להוסיף כלל עם פרמטרים ספציפיים שעבורם יש לבצע סריקה.

להצגת רכיבים נפוצים, ראה הדף 'סינון בקשות'.

למידע נוסף


תוכן העניינים