השתמש בדף בחירת ספקי מעקב של האשף הוספת כללי מעקב אחר בקשה שנכשלה או עריכת כללי מעקב אחר בקשה שנכשלה כדי להגדיר אחר אילו פרטים יש לעקוב עבור כתובת URL. פריטים אלה כוללים ספקי מעקב, רמת מלל ואזורים למעקב על-ידי הספק.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ספקים

הגדרת האזור הפונקציונלי לביצוע מעקב. באפשרותך לבחור אחד יותר מבין ספקי המעקב הבאים:

 • ASP - כאשר ברצונך לעקוב אחר ההתחלה והסיום של ביצור בקשת ASP.

 • ASP.NET - כאשר ברצונך לראות מעברים אל קוד מנוהל וממנו. אפשרות זו כוללת את כל הבקשות עבור קבצי ‎.aspx וכן בקשות המעובדות על-ידי מודולים מנוהלים, כגון קבצים סטטיים המוגדרים לשימוש באימות מבוסס טפסים.

 • הרחבת ISAPI - כאשר ברצונך לעקוב אחר מעברים של בקשר אל תהליך הרחבת ISAPI וממנו.

 • WWW Server - כאשר ברצונך לעקוב אחר בקשות באמצעות תהליך העובד של IIS.

מלל

ציון כמות הנתונים ששכל ספק מדווח ליומן המעקב. רמות מלל הן כוללות, כלומר, אם לדוגמה תבחר באפשרות שגיאות, אירועים מסוג 'שגיאות', 'שגיאות קריטיות' ו'כללי' ייכללו בקובץ יומן הרישום. באפשרותך לבחור אחד או יותר מבין רמות המלל הבאות:

 • כללי - הצגת מידע הקשר עבור פעילות הבקשה, לדוגמה, IIS 7, IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START רושם את כתובת ה- URL ואת הפועל של היבשה.

 • שגיאות קריטיות - הצגת מידע אודות הפעולות שיכולות לגרום לסיום תהליך או שעומדות לגרום לסיום תהליך.

 • שגיאות - הצגת מידע אודות רכיבים המנסים לפעול בשרת, נתקלים בשגיאה ואינם יכולים להמשיך לעבד בקשות. שגיאות אלה יוצרות תנאים שבדרך כלל גורמים לסיום עיבוד בקשה שנגרם על-ידי סוג אחר של שגיאה. דוגמה לכך יכול להיות אירוע הרשאה.

 • אזהרות - הצגת מידע אודות רכיבים המנסים לפעול בשרת, נתקלים בשגיאה אך יכולים להמשיך לעבד בקשות.

 • מידע - הצגת מידע כללי אודות בקשות.

 • מלל - הצגת מידע מפורט אודות בקשות.

אזורים

הגדרת האזורים לביצוע מעקב על-ידי הספק.

אם הספק הנבחר הוא ספק המעקב של ASP.NET, בחר אחד או יותר מתוך האזורים הבאים שעבורם יש לבצע מעקב:

 • תשתית - כאשר ברצונך לעקוב אחר אירועים הקשורים בראש ובראשונה לכניסה ויציאה מחלקים שונים של תשתית ASP.NET.

 • מודול - כאשר ברצונך לעקוב אחר אירועים הנרשמים כאשר בקשה נכנסת ויוצאת ממודלי צינור HTTP שונים. אזור זה נמצא בשימוש גם כדי ללכוד אירועי מעקב עבור מודולים מנוהלים.

 • דף - כאשר ברצונך ליצור אירועי מעקב המתאימים לביצוע אירועים ספציפיים הקשורים לדף ASP.NET, כגון Page_Load. אזור זה משמש גם כדי ללכוד גם אירועי Trace.Write ו- Trace.Warn של דף ASP.net.

 • AppServices - כאשר ברצונך לעקוב אחר אירועים הנרשמים כחלק מהפונקציונליות של שירותי היישומים החדשים.

אם הספק הנבחר הוא ספק המעקב של WWW Server, בחר אחד או יותר מתוך האזורים הבאים שעבורם יש לבצע מעקב:

 • אימות - כאשר ברצונך לעקוב אחר ניסיונות אימות, כולל שם המשתמש המאומת, סכימת האימות (אנונימי, בסיסי או אחר) והתוצאות של ניסיון האימות (הצליח, נכשל, שגיאה וכן הלאה).

 • אבטחה - כאשר ברצונך ליצור אירועי מעקב כאשר בקשות נדחות על-ידי השרת שבו פועל IIS מסיבות הקשורות לאבטחה, לדוגמה, אם הגישה למשאב נמנעה מבקשת לקוח.

 • מסנן - כאשר ברצונך לקבוע כמה זמן נדרש למסנן ISAPI לעבד בקשות.

 • קובץ סטטי - כאשר ברצונך לעקוב אחר משך הזמן הדרוש לביצוע בקשות לקבצים סטטיים, או כדי לראות כיצד מסננים עשויים לשנות את הבקשות.

 • CGI - כאשר נוצרת בקשה עבור קובץ CGI וברצונך ליצור אירועי מעקב.

 • דחיסה - כאשר תגובה דחוסה וברצונך ליצור אירועי מעקב.

 • מטמון - כאשר ברצונך ליצור אירועי מעקב עבור פעולות מטמון המשויכות לבקשה.

 • הודעות בקשה - כאשר ברצונך ללכוד את כל הודעות הבקשות, הן בכניסה והן ביציאה.

 • מודול - כאשר ברצונך לעקוב אחר אירועים הנרשמים כאשר בקשה נכנסת ויוצאת ממודלי צינור HTTP שונים. אזור זה נמצא בשימוש גם כדי ללכוד אירועי מעקב עבור מודולים מנוהלים.

למידע נוסף


תוכן העניינים