השתמש בתכונה דפי שגיאות של .NET כדי לקבוע תצורה של תגובות לשגיאות HTTP שיוחזרו בעת התרחשות שגיאות. באפשרותך ליצור דפי שגיאות מותאמים אישית או הודעות שגיאה מפורטות המכילות מידע לפתרון בעיות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

קבץ לפי

השתמש ברשימה נפתחת זו כדי למיין את דפי השגיאות שלך לפי ללא קיבוץאו לפי סוג הזנה . המיון יסייע לך לאתר דפי שגיאות מסוימים בקלות, כגון סוג הערך המקומי.

קוד מצב

מציין את קוד המצב עבור דף השגיאה של .NET

נתב מחדש

מציין את כתובת ה- URL עבור דף השגיאה של .NET שאליו המשתמש מנותב מחדש כאשר מתרחשת שגיאה.

סוג ערך

מציין את סוג הערך עבור דף השגיאה של .NET

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוסף

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת דף שגיאה מותאם אישית שבה באפשרותך לקבוע תצורה של דף שגיאה. הזן את כתובת ה- URL שאליה ינותב המשתמש מחדש כאשר מתרחשת שגיאה.

ערוך

פותח את תיבת הדו-שיח עריכת דף שגיאה מותאם אישית שבה באפשרותך לשנות את כתובת ה- URL עבור דף השגיאה שנבחר. באפשרותך לשנות את קוד המצב על-ידי שימוש באפשרות שינוי קוד מצב בחלונית פעולות .

עריכת הגדרות תכונה

פותח את תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של דפי שגיאות , שבה באפשרותך לקבוע תצורה של המצב ואת מאפייני ברירת המחדל של הדף עבור כל דפי השגיאות. לקבלת מידע נוסף, ראה תיבת הדו-שיח 'עריכת הגדרות של דפי שגיאותASP.NET'.

שינוי קוד מצב

מאפשר לך לשנות את קוד המצב עבור דף השגיאה שנבחר.

הסר

מסיר את דף השגיאה שנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים