השתמש בתיבות הדו-שיח הגדרות מתקדמות כדי לערוך את המאפיינים עבור כל אחד מהאובייקטים הבאים ב- IIS.

  • מאגר יישומים

  • אתר

  • יישום

  • ספריה וירטואלית

תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שימושית כאשר ברצונך לערוך מאפיין ספציפי או קבוצה של מאפיינים עבור אובייקט, בלי להשתמש באשף עריכה או בתיבת דו-שיח, או כאשר מאפיין לא מוצג באשף או בתיבת דו-שיח.

הערה

אם ברצונך לשנות את ערך ברירת המחדל עבור כל מאגרי היישומים, האתרים, היישומים או הספריות הווירטואליות, באפשרותך לעשות זאת בתיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל המתאימה עבור כל אחד מאובייקטים אלה.

לקבלת מידע אודות מאפיין ספציפי, בחר את המאפיין בתיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות וצפה במידע שמוצג בחלונית תיאור המאפיין תחת רשת המאפיינים. באפשרותך להגדיל את חלונית תיאור המאפיין על-ידי לחיצה על הקו בין רשת המאפיין לחלונית תיאור המאפיינים, וגרירתה כלפי מעלה. באפשרותך גם לשנות את הגודל של תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות בשלמותה, כדי לראות מאפיינים רבים יותר בו-זמנית.

למידע נוסף


תוכן העניינים