השתמש בתיבות הדו-שיח ערכי ברירת מחדל כדי לערוך את ערכי ברירת המחדל של מאפיינים בעלי ערכי ברירת המחדל, כגון הגדרות מיחזור עבור מאגרי יישומים, הגבלות עבור אתריםומאגרי היישומים שבהם פועלים יישומים. תיבות הדו-שיח ערכי ברירת מחדל לא מכילות מאפיינים המהווים לעתים קרובות מאפיינים ייחודיים, כגון איגודים של אתר או הנתיב הפיזי של תוכן האתר, היישום והספריה הווירטואלית.

כל אחד מהאובייקטים הבאים ב- IIS כולל תיבת דו-שיח של ערכי ברירת מחדל שבה באפשרותך לערוך ערכי ברירת מחדל עבור כל האובייקטים מסוג זה:

  • מאגר יישומים

  • אתר

  • יישום

  • ספריות וירטואליות

כאשר תשנה ערך ברירת מחדל של מאפיין, כל האובייקטים מסוג זה יקבלו את הערך החדש כאשר:

  • תיצור אובייקט חדש מסוג זה.

  • לא מוגדר ערך ספציפי עבור אובייקט קיים השונה מערך ברירת המחדל עבור המאפיין.

    הערה

    אם עליך לשנות את הערך עבור אתר או יישום ספציפיים, השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות.

לקבלת מידע אודות מאפיין ספציפי, בחר את המאפיין בתיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל וצפה במידע שמוצג בחלונית תיאור המאפיין תחת רשת המאפיינים. באפשרותך להגדיל את חלונית תיאור המאפיין על-ידי לחיצה על הקו בין רשת המאפיין לחלונית תיאור המאפיינים, וגרירתה כלפי מעלה. באפשרותך גם לשנות את הגודל של תיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל בשלמותה, כדי לראות מאפיינים רבים יותר בו-זמנית.

למידע נוסף


תוכן העניינים