השתמש בתיבת הדו-שיח ייצוא אישור כדי לייצא אישורים משרת מקור כאשר ברצונך להחיל את אותו אישור לשרת יעד, או כאשר ברצונך לגבות אישור יחד עם המפתח הפרטי המשויך אליו.

הערה

אם תשייך סיסמה לאישור, כל מי שייבא את האישור יצטרך לדעת את הסיסמה כדי להחיל את האישור על שרת היעד.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ייצוא אל

הקלד שם קובץ בתיבה ייצוא אל או לחץ על עיון כדי לנווט אל השם של קובץ שבו יש לאחסן את האישור המיועד לייצוא.

סיסמה

הקלד סיסמה בתיבה סיסמה אם ברצונך לשייך סיסמה לאישור המיוצא.

אשר סיסמה

הקלד שוב את הסיסמה בתיבה אשר סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

למידע נוסף


תוכן העניינים