השתמש בדף התכונות מטמון פלט כדי לקבוע את התצורה של הגדרות מטמון הפלט ולקבוע כללים שישלטו באחסון במטמון של תוכן מוצג.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

הרחבה

הצגת סיומת שם הקובץ שעבורה חל כלל האחסון במטמון.

מדיניות מצב משתמש

הצגת אופן הפעולה של אחסון במטמון במצב משתמש עבור הכלל:

  • אחסן במטמון עד לשינוי:התוכן מאוחסן במטמון עד ש- IIS מקבל הודעה על שינוי בקובץ או בתצורה.

  • מטמון עבור פרק זמן:התוכן מאוחסן במטמון במשך פרק זמן ספציפי אלא אם כן הודעה על שינוי בקובץ או בתצורה מנקה את המטמון לפני שמשך זמן זה חולף.

  • מנע את כל פעילות האחסון במטמון:אחסון במטמון במצב משתמש הושבת.

  • אל תאחסון במטמון:אחסון במטמון במצב משתמש אינו מוגדר.

מדיניות מצב ליבה

הצגת אופן הפעולה של אחסון במטמון במצב ליבה עבור הכלל:

  • אחסן במטמון עד לשינוי:התוכן מאוחסן במטמון עד ש- IIS מקבל הודעה על שינוי בקובץ או בתצורה.

  • מטמון עבור פרק זמן:התוכן מאוחסן במטמון במשך פרק זמן ספציפי אלא אם כן הודעה על שינוי בקובץ או בתצורה מנקה את המטמון לפני שמשך זמן זה חולף.

  • <ui>‏מנע את כל פעילות האחסון במטמון‏‎</ui>: אחסון במטמון במצב ליבה הושבת.

  • <ui>‏אל תאחסון במטמון‏‎</ui>‏:אחסון במטמון במצב משתמש אינו מוגדר.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל מטמון שבה ניתן להוסיף כלל מטמון חדש.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת כלל מטמון שבה תוכל לערוך את כלל המטמון.

הסר

הסרת כלל המטמון הנבחר.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות מטמון פלט שבה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות החלות על תכונת מטמון הפלט בשלמותה.

למידע נוסף


תוכן העניינים