השתמש בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים כדי לשנות את החשבון שבו IIS משתמש לצורך גישה אנונימית לאתרים וליישומים. כברירת מחדל, IIS 7 משתמש ב- IUSR כחשבון עבור גישה אנונימית. חשבון זה נוצר בעת התקנת IIS 7.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם משתמש

הקלד את שם החשבון שבו ברצונך ש- IIS ישתמש כדי לגשת לאתרים ויישומים.

חשוב

שינוי חשבון גישה אנונימית מ- IUSR לחשבון רשת אחר עשוי להשפיע על האבטחה מאחר שאתה מעניק למשתמשים אנונימיים אישורי ניהול המשויכים לחשבון זה.

סיסמה

הקלד את הסיסמה המשויכת לחשבון שבו ברצונך ש- IIS ישתמש לצורך גישה אנונימית לאתרים וליישומים.

חשוב

אם הסיסמה המשויכת לחשבון זה משתנה, עליך לשנות גם את הסיסמה בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים. אם אין התאמה בין הסיסמה בחשבון לסיסמה בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים, האתר או היישום המשויכים יושבתו.

אשר סיסמה

הקלד שוב את הסיסמה המשויכת לחשבון שבו ברצונך ש- IIS ישתמש לצורך גישה אנונימית לאתרים וליישומים.

למידע נוסף


תוכן העניינים