השתמש בדף 'סיומות שמות קבצים' כדי ליצור רשימה של סיומות שמות קבצים שעבורן מודול סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה. פעולה זו תסייע להגביל סוגי קבצים מסוימים ולהגביר את האבטחה בשרת האינטרנט שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף תכונות זה ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

סיומת שם קובץ

מציג את סיומת שם הקובץ שעבורה מודול סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

מותר

מציג את המצב של סיומת שם הקובץ. אם סיומת הקובץ מותרת, המצב יהיה True, ואם סיומת שם הקובץ נדחתה, המצב יהיה False.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

אפשר סיומת שם קובץ

פותח את תיבת הדו-שיח מתן אפשרות לסיומת שם קובץ שבה באפשרותך להוסיף סיומת שם קובץ לרשימה של סיומות שמות קבצים מותרות.

דחיית סיומת שם קובץ

פותח את תיבת הדו-שיח דחיית סיומת שם קובץ שבה באפשרותך להוסיף סיומת שם קובץ לרשימה של סיומות שמות קבצים שנדחו.

להצגת רכיבים נפוצים, ראה הדף 'סינון בקשות'.

למידע נוסף


תוכן העניינים