השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת איגוד של אתר ועריכת איגוד של אתר כדי להוסיף איגודים לאתר או לערוך איגוד קיים של אתר. לדוגמה, ייתכן שאתר האינטרנט שלך זקוק לאיגוד HTTP ביציאה 443 כדי להשתמש ב- Secure Sockets Layer (SSL)‎ בנוסף לאיגוד HTTP ביציאה 80. באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת איגוד של אתר על-ידי לחיצה על הוספה מתוך תיבת הדו-שיח איגודים של אתר.

הערה

אם תוסיף איגוד כפול לשרת האינטרנט, רק אתר אחד עם איגוד זה יוכל לפעול. בנוסף, אם האיגוד הכפול הוא איגוד HTTPS, שינויים שתבצע באישור באיגוד אחד ישפיעו על האישור באיגוד השני.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

סוג

בחר ערך מתוך הרשימה כדי לציין את הפרוטוקול עבור איגוד האתר.

כתובת IP

בחר כתובת IP מתוך הרשימה כתובת IP או הקלד כתובת IP שבהם משתמשים יוכלו להשתמש כדי לגשת לאתר זה.

הערה

סימן האחוז (%) אינו תו חוקי עבור כתובות IP. אם תקליד כתובת IPv6 עם תו זה, לשירות Windows Process Activation Service (WAS)‎ לא תהיה אפשרות להפעיל את האתר מאחר שהאיגוד אינו חוקי. לדוגמה, כתובת IPv6 מקומית בקישור כוללת את הסיומת "%8". אם תעתיק כתובת זו משאילתה ipconfig בחלון פקודה ותדביק אותה בתיבה כתובת IP ב- מנהל IIS, הקפד להסיר את החלק "%8" של כתובת ה- IP.

אם תבחר באפשרות הכל ללא הקצאה, אתר זה יגיב לבקשות עבור כתובות IP ביציאה ובשם מחשב מארח אופציונלי שתציין עבור אתר זה, אלא אם אתר אחר בשרת כולל איגוד באותה יציאה אך עם כתובת IP ספציפית.

לדוגמה, האיגוד 'אתר אינטרנט המוגדר כברירת מחדל' מציין הכל ללא הקצאה עבור כתובת IP, 80 עבור יציאה ולא מציין כל שם של מחשב מארח. אם השרת כולל אתר שני בשם Contoso עם איגוד המציין 172.30.189.179 עבור כתובת IP ביציאה 80 ללא שם מחשב מארח, אתר Contoso יקבל את כל בקשות HTTP ביציאה 80 בכתובת ה- IP‏ 172.30.189.179, ואתר האינטרנט המוגדר כברירת מחדל ימשיך לקבל בקשות HTTP ביציאה 80 בכל כתובת IP שאינה 172.30.189.179.

יציאה

הקלד את היציאה שבה HTTP.sys חייב להאזין לבקשות שבוצעו באתר זה. אם תבחר באפשרות HTTP מתוך הרשימה הנפתחת סוג, יציאת ברירת המחדל היא 80; אם תבחר באפשרות HTTPS מהרשימה הנפתחת, יציאת ברירת המחדל היא 443. אם תציין יציאה שונה מיציאות ברירת המחדל, מחשבי לקוח חייבים לציין את מספר היציאה בבקשות לשרת, אחרת לא יתחברו לאתר.

שם מחשב מארח

הקלד שם של מחשב מארח אם ברצונך להקצות שם אחד או כמה שמות של מחשב מארח, המוכרים גם כשמות תחום, למחשב אחד המשתמש בכתובת IP אחת. אם תציין שם של מחשב מארח, מחשבי לקוח חייבים להשתמש בשם המחשב המארח במקום בכתובת ה- IP כדי לגשת לאתר.

אם אתר זה זמין באינטרנט, הקלד את שם התחום של האתר כפי שמשתמשים יקלידו בדפדפן, לדוגמה, www.contoso.com. אם האתר כולל יותר משם תחום אחד, כגון www.contoso.com ו- contoso.com, עליך ליצור איגוד נפרד עבור כל שם מחשב מארח.

אם האתר שלך זמין ברשת אינטרא-נט, אינך צריך לציין שם מחשב מארח אם משתמשים יקלידו את שם השרת בדפדפן, לדוגמה, http://server_name. עם זאת, אם שרת DNS בסביבת העבודה שלך מוגדר לאחסון שמות אחרים עבור שרת אינטרנט זה, באפשרותך ליצור איגוד נפרד עבור כל שם מחשב מארח, כך שמשתמשים יוכלו להשתמש בשמות אחרים המאוחסנים על-ידי שרת DNS.

הערה

שם המחשב המארח שתגדיר עבור אתר האינטרנט שלך עשוי להופיע בצורה שונה בקבצי יומן הרישום מאחר שיומני HTTP.sys מארחים שמות בתבנית עם קידוד punycode.

אישור SSL

בחר את האישור שבו ברצונך שהאתר ישתמש עבור SSL. הרשימה אישור SSL מופיעה רק כאשר תבחר באפשרות HTTPS מתוך הרשימה סוג.

הערה

כדי להוסיף אישורי שרת או לקבוע את תצורתם, השתמש בתכונה אישורי שרת ב- מנהל IIS.

הצג

פתיחת תיבת הדו-שיח אישור שממנה באפשרותך להציג מידע אודות האישור הנבחר ברשימה אישור SSL. לחצן תצוגה מופיע רק כאשר תבחר באפשרות HTTPS מתוך הרשימה סוג ותבחר אישור מתוך הרשימה אישור SSL.

למידע נוסף


תוכן העניינים