השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות מעקב אחר בקשות שנכשלו עבור אתר אינטרנט כדי לשנות כללי מעקב שהוגדרו בעבר עבור בקשות שנכשלו.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

הפוך לזמין

בחר באפשרות זו כדי להפעיל רישום מעקב אחר בקשות שנכשלו עבור אתר ספציפי.

ספריה

הקלד את הנתיב שבו ברצונך לאחסן קבצי יומן מעקב אחר בקשות שנכשלו.

הערה

כשיטת עבודה מומלצת, יש לאחסן קבצי יומן רישום, כגון קבצי יומן רישום עבור מעקב אחר בקשות שנכשלו, בספריה שונה מספריית הבסיס של המערכת.

מספר מרבי של קבצי מעקב

הקלד את המספר המרבי של קבצי יומן מעקב אחר בקשות שנכשלו שברצונך לשמור עבור האתר. אם לא הוזן כל ערך, המספר המרבי המשמש כברירת מחדל עבור קבצי יומן רישום שיאוחסנו הוא 50. כאשר המערכת תגיע למגבלה זו, קבצי יומן רישום חדשים יווצרו וקבצים ישנים יותר יוסרו.

למידע נוסף


תוכן העניינים