השתמש בתיבת הדו-שיח ייבוא אישור כדי לשחזר אישור שאבד או נפגם שגיבית בעבר, או כדי להתקין אישור שנשלח אליך על-ידי משתמש אחר או על-ידי רשות אישורים (CA).

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

קובץ אישור (‎.pfx)

הקלד שם קובץ בתיבה קובץ אישור (‎.pfx) או לחץ על עיון כדי לנווט אל השם של קובץ שבו האישור המיוצא מאוחסן.

סיסמה

הקלד את הסיסמה בשדה סיסמה אם האישור יוצא עם סיסמה.

אפשר לייצא אישור זה

בחר באפשרות אפשר לייצא אישור זה אם ברצונך לאפשר ייצוא של האישור, או נקה את האפשרות אפשר לייצא אישור זה אם אינך מעוניין לאפשר פעולות ייצוא נוספות של אישור זה.

למידע נוסף


תוכן העניינים