השתמש בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים כדי לציין את אישורי Active Directory עבור שרת FTP, שישתמש בהם כאשר הוא יוצר קשר עם שרת Active Directory לאחזור הגדרות הספריה הראשית של FTP.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

שם משתמש

ציון חשבון המשתמש שבו שרת ה- FTP ישתמש ליצירת קשר עם שרת Active Directory.

סיסמה

ציון הסיסמה עבור חשבון המשתמש.

אשר סיסמה

אישור הסיסמה עבור חשבון המשתמש.

למידע נוסף


תוכן העניינים