השתמש בדף הגדרות איגוד ו- SSL של אשף פרסום אתרי FTP כדי להגדיר איגודים ו- SSL.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

כתובת IP

ציון כתובת ה- IP עבור אתר ה- FTP. ערך ברירת המחדל הוא הכל ללא הקצאה.

יציאה

ציון היציאה שבה אתר FTP מאזין לבקשות נכנסות. ערך ברירת המחדל עבור FTP הוא 21.

הפוך שמות מחשבים מארחים וירטואליים לזמינים

ציון אם שמות מחשבים מארחים וירטואליים של FTP זמינים.

הערה

חלק מלקוחות FTP אינם תומכים בשמות מחשבים מארחים וירטואליים של FTP.

מחשב מארח וירטואלי

ציון שם של מחשב מארח וירטואלי. הגדרה זו מאפשרת לכלול אתרי FTP מרובים בכתובת IP אחת באמצעות יציאת ברירת המחדל.

הפעל אתר FTP באופן אוטומטי

ציון אם יש להפעיל אתר FTP באופן אוטומטי כאשר שירות FTP מופעל.

אישור SSL

ציון אישור SSL שבו יש להשתמש.

הערה

תפריט נפתח זה יהיה ריק אם לא מותקנים אישורי SSL.

אין SSL

ציון שלא ייעשה שימוש ב- SSL.

אפשר SSL

ציון אם SSL מותר.

דרוש ערוץ מאובטח (SSL)

ציון אם SSL דרוש. זו הגדרת ברירת המחדל.


תוכן העניינים