השתמש בדף התכונות רמות אמון של ‎.NET כדי להגדיר את רכיב האמון בקובץ Web.config. רכיב האמון מאפשר לך להגדיר את רמת אבטחת הגישה לקוד (CAS) המוחלת על יישום.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

רמת אמון

הצגת השם של רמת האמון. האפשרויות הזמינות כוללות:

 • מלאה (פנימי) - ציון הרשאות לא מוגבלות. הענקת הרשאות יישום של ASP.NET כדי לגשת לכל משאב שכפוף לאבטחת מערכת ההפעלה. כל הפעולות המורשות נתמכות.

 • גבוהה (web_hightrust.config) - ציון רמה גבוהה של אבטחת גישה לקוד, המציינת כי ליישום אין אפשרות לבצע אף אחת מהפעולות הבאות כברירת מחדל:

  • קריאה לקוד שאינו מנוהל.

  • קריאה לרכיבים המוגשים כשירות.

  • כתיבה ליומן האירועים.

  • גישה לתורות שירות של Message Queuing.

  • גישה למקורות נתונים של ODBC‏, OleDb או Oracle.

 • בינונית (web_mediumtrust.config) - ציון רמה בינונית של אבטחת גישה לקוד, המציינת כי בנוסף להגבלות של רמת אמון גבוהה, ליישום של ASP.NET אין אפשרות לבצע אף אחת מהפעולות הבאות כברירת מחדל:

  • גישה לקבצים שנמצאים מחוץ לספריית היישום.

  • גישה לרישום.

  • ביצוע קריאות לרשת או לשירות אינטרנט.

 • נמוכה (web_lowtrust.config) - ציון רמה נמוכה של אבטחת גישה לקוד, המציינת כי בנוסף להגבלות של רמת אמון בינונית, ליישום אין אפשרות לבצע אף אחת מהפעולות הבאות כברירת מחדל:

  • כתיבה למערכת הקבצים.

  • קריאה לפעולת השירות Assert.

 • מינימלית (web_minimaltrust.config) - ציון רמה מינימלית של אבטחת גישה לקוד, המציינת כי ליישום יש הרשאות ביצוע בלבד.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים