השתמש בתיבת הדו-שיח מתן אפשרות למשתמש כדי לאפשר למשתמשי מנהל IIS, למשתמשי Windows או לחברים בקבוצות Windows להתחבר לאתר או ליישום. המשתמשים יכולים להגדיר תכונות מוקצות בכל האתרים והיישומים שעבורם תעניק להם הרשאות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

Windows

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לאפשר למשתמש Windows או לחברים בקבוצת Windows להתחבר לאתר או ליישום. תוכל לבחור באפשרות זו רק לאחר שנוצר חשבון Windows בשרת האינטרנט או בתחום שאליו השרת מצורף.

מנהל IIS

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לאפשר למשתמש מנהל IIS להתחבר לאתר או ליישום. תוכל לבחור באפשרות זו רק לאחר שנוצר חשבון משתמש מנהל IIS ברמת השרת ב- מנהל IIS.

הערה

אפשרות זו מופעלת רק בעת קבעית תצורה של שירות ההנהלה כדי לקבל חיבורים הן ממשתמשי Windows והן ממשתמשי מנהל IIS.

בחירה

אם בחרת באפשרות Windows, לחץ על בחירה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בחירת משתמש או קבוצה ולחפש משתמש או קבוצה של Windows.

הערה

כדי לכלול קבוצות של Windows בחיפוש, בתיבת הדו-שיח בחירת משתמש או קבוצה לחץ על סוגי אובייקטים, בחר קבוצות ולאחר מכן לחץ על אישור. בנוסף, אם המחשב שלך מצורף לתחום וברצונך לחפש משתמשים או קבוצות אחרים בתחום, לחץ על מיקומים, בחר מיקום ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם בחרת באפשרות IIS Manager, לחץ על בחירה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח משתמשים ולבחור משתמש מנהל IIS אחד או יותר.

למידע נוסף


תוכן העניינים