השתמש בדף האשף מאפייני שם מובחן כדי לספק מידע אודות הארגון שלך לרשות אישורים פנימית או חיצונית.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם שיתוף

הקלד שם עבור האישור.

ארגון

הקלד את שם הארגון שעבורו ייעשה שימוש באישור.

יחידה ארגונית

הקלד את שם המחלקה או החטיבה בארגון שבו ייעשה שימוש באישור.

עיר/תחום

הקלד את השם הלא מקוצר של העיר או המקום שבו הארגון או היחידה הארגונית שלך ממוקמים.

מחוז

הקלד את השם הלא מקוצר של המחוז שבו הארגון או היחידה הארגונית שלך ממוקמים.

מדינה/אזור

הקלד את שם המדינה או האזור שבו הארגון או היחידה הארגונית שלך ממוקמים.

למידע נוסף


תוכן העניינים