השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת קבוצה כד להוסיף קבוצת פרופילים. קבוצות הן שימושיות לארגון מאפייני פרופיל.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הגדרת השם של קבוצת הפרופילים.

למידע נוסף


תוכן העניינים