השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת מגבלות של אתר אינטרנט כדי לקבוע תצורה של הגדרות הביצועים עבור אתר האינטרנט, בהתבסס על שימוש ברוחב פס ומגבלות החיבור. לדוגמה, על-ידי הגבלת רוחב פס או מספר החיבורים, או שניהם, באתר אינטרנט בעל עדיפות נמוכה, תאפשר לאתרים אחרים, בעלי עדיפות גבוהה, לטפל בעומסי תעבורה גדולים יותר. באפשרותך לכוונן הגדרות אלה כאשר חלים שינויים בתעבורת הרשת ובשימוש.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מגבלת שימוש ברוחב פס (בבתים)

בחר באפשרות זו כדי להגביל את כמות התעבורה המותרת לאתר אינטרנט בהתבסס על שימוש ברוחב פס. בתיבה המתאימה, הזן ערך (בבתים) שבאמצעותו ברצונך להגביל את תעבורת אתר האינטרנט. הערך חייב להיות מספר שלם בין 1024 ל- 4294967295 (לא מוגבל).

זמן קצוב לחיבור (שניות)

הקלד מספר בתיבה כדי להגדיר את משך הזמן (בשניות) שיחלוף עד ששרת האינטרנט ינתק משתמש לא פעיל. הגדרה זו מבטיחה שכל החיבורים ייסגרו אם לפרוטוקול HTTP אין אפשרות לסגור חיבור.

הגבל מספר חיבורים

בחר באפשרות זו כדי להגביל את מספר החיבורים המותר לאתר אינטרנט. בתיבה המתאימה, הזן את מספר החיבורים, שאליו ברצונך להגביל את אתר האינטרנט. הערך חייב להיות מספר שלם בין 0 ל- 4294967295 (לא מוגבל). הגדרת המספר לכמות בלתי מוגבלת מונעת ניהול קבוע אם החיבורים נוטים להיות לא יציבים. עם זאת, ביצועי המערכת יכולים להיות מושפעים לשלילה אם מספר החיבורים חורג ממשאבי המערכת. הגבלת מספר ספציפי של חיבורים עבור אתר אינטרנט עשויה לשמור על יציבות הביצועים.

למידע נוסף


תוכן העניינים