השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות פרופיל כדי להגדיר את ממשק ברירת המחדל בין שירות החברות של ASP.NET לבין מקורות נתונים של חברות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ספק ברירת המחדל

הגדרת ממשק ברירת המחדל בין שירותי החברות של ASP.NET לבין מקורות נתונים של חברות.

הערה

תצורת ברירת המחדל של מחשב ASP.NET מכילה מופע של SqlProfileProvider המוגדר כברירת מחדל בשם AspNetSqlProfileProvider שמתחבר אל SQL Server במחשב המקומי. כברירת מחדל, תכונת הפרופיל של ASP.NET משתמשת במופע זה של הספק. לחלופין, באפשרותך לציין ספק ברירת מחדל שונה. לקבלת מידע נוסף אודות ספקי פרופיל ASP.NET, ראה ספקי פרופיל ASP.NET (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

למידע נוסף


תוכן העניינים