השתמש בדף אימות ופרטי מתן הרשאות של אשף פרסום אתרי FTP כדי לקבוע הגדרות אימות ומתן הרשאות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

אנונימי

ציון אם אימות אנונימי זמין.

בסיסי

ציון אם אימות בסיסי זמין.

אפשר גישה אל

ציון מי מורשה להיכנס לאתר FTP. האפשרויות הזמינות:

  • כל המשתמשים

  • משתמשים אנונימיים

  • קבוצות תפקידים או משתמשים שצוינו

  • משתמשים שצוינו

אם אתה משתמש באפשרויות קבוצות תפקידים או משתמשים שצוינו או משתמשים שצוינו, עליך להשתמש בטקסט הנוסף כדי לציין גישה עבור משתמשים, תפקידים או קבוצות ספציפיים.

קריאה

הצגה אם הכלל מאפשר הרשאת קריאה.

כתיבה

הצגה אם הכלל מאפשר הרשאת כתיבה.


תוכן העניינים