אפשר ל- (Secure Sockets Layer (SSL להצפין נתונים שנשלחו בין שרת אינטרנט למחשב לקוח. כדי להפעיל את SSL, עליך להשיג ולהתקין אישור שרת חוקי. באפשרותך להשיג אישור שרת מרשות אישורים (CA), שיכולה להיות רשות אישורים פנימית של תחום Windows או רשות אישורים ציבורית אמינה של ספק חיצוני. באפשרותך ליצור גם אישור בעל חתימה עצמית לאיתור תקלות, בדיקות או פיתוח יישומים. לאחר השגת אישור השרת, עליך להתקין את האישור ולאגד את פרוטוקול HTTPS לאתר האינטרנט שלך.

הערות

תחילה דרוש לך אישור שרת כדי ליצור איגוד אתר עבור HTTPS או כדי לאפשר הגדרות SSL כלשהן עבור אתר. ניתן לקבוע תצורה של אישורי שרת רק ברמת שרת האינטרנט, אך את התצורה של איגודי אתר ושל הגדרות SSL ניתן להגדיר רק ברמת האתר, היישום או הספריה הפיזית.

ישנן מספר דרכים להשגת אישור שרת. באפשרותך ליצור אישור בעל חתימה עצמית, לרכוש אישור מרשויות אישורים (CA) ציבוריות חיצוניות של ספקים חיצוניים או לבקש אישור מרשות אישורים של תחום פנימי. מתוך שלוש האפשרויות, אישורים בעלי חתימה עצמית הם האישורים הכי פחות בטוחים ויש להשתמש בהם רק לבדיקה או פתרון בעיות של יישומים המשתמשים ב- HTTPS.

 שלבהפניה
תיבת סימון

השג אישור שרת מתאים עבור הפרויקט ולאחר מכן התקן את האישור ב- IIS.

קביעת תצורה של אישורי שרת (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

צור איגוד HTTPS עבור האתר שיארח את הנתונים המוצפנים.

הוספת איגוד לאתר אינטרנט (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע את התצורה של הגדרות SSL עבור האתר, היישום או הספריה הפיזית.

קביעת תצורה של הגדרות SSL (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

למידע נוסף


תוכן העניינים