השתמש בתיבת הדו-שיח בחירת רשות אישורים כדי לבחור את רשות האישורים (CA) הפנימית שבה ברצונך להשתמש.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

בחר רשות אישורים שבה ברצונך להשתמש

פירוט השמות הידידותיים של רשות אישורים ושם תחום מלא (FQDN) של המחשב שמארח את רשות האישורים. בחר את רשות האישורים שבה ברצונך להשתמש.

למידע נוסף


תוכן העניינים