השתמש בדף התכונות ספקים כדי לנהל רשימה של ספקים.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

תכונה

בחר תכונה מהרשימה כדי להציג ספקים עבור תכונה זו:<ui>‏תפקידי ‎.NET‏‎</ui>‏, ‏‎<ui>‏משתמשי ‎.NET‏‎</ui>‏ ו ‏‎<ui>‏פרופיל ‎.NET‏‎</ui>‏.

שם

הצגת שם הספק. זהו שם ידידותי שמוקצה לספק לצורך זיהוי נוח.

סוג

הצגת סוג הקוד המנוהל עבור הספק. כל הספקים מיושמים בקוד מנוהל.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת ספק שבה באפשרותך להוסיף ספק עבור התכונה הנבחרת.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת ספק שבה תוכל לערוך את הספק הנבחר.

שינוי שם

הפעלת השדה שם של הספק הנבחר כך שתוכל לשנות את שם הספק.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

מחרוזות חיבור

פתיחת דף התכונות מחרוזות חיבור שמתוכו ניתן להוסיף מחרוזת חיבור שבה הספק יוכל להשתמש.

למידע נוסף


תוכן העניינים