השתמש בתיבת הדו-שיח הרשאות IIS Manager כדי לנהל את משתמשי מנהל IIS, משתמשי Windows וחברים בקבוצות Windows הרשאים להתחבר לאתר או ליישום. המשתמשים יכולים להגדיר תכונות מוקצות בכל האתרים והיישומים שעבורם תעניק להם הרשאות מתוך הדף הרשאות IIS Manager.

תכונה זו זמינה עבור חיבורי שרת בלבד. כאשר תפתח את התכונה ברמת השרת ב- מנהל IIS, תוכל להציג את המשתמשים שקיבלו הרשאות לכל האתרים והיישומים בשרת האינטרנט, ותוכל לבחור משתמש כדי להסיר את הרשאת המשתמש עבור אתר או יישום. כדי להעניק הרשאת משתמש לאתר או ליישום, עליך לבחור אתר או יישום ולאחר מכן לפתוח את התכונה הרשאות IIS Manager כדי להגדיר את המשתמשים הרשאים להתחבר לאתר זה או ליישום זה.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

שם

הצגת שם המשתמש המשמש כדי להתחבר לאתרים או ליישומים ב- מנהל IIS.

נתיב

הצגת נתיב האובייקט שאותו מנהל המערכת יכול לנהל. לדוגמה, הנתיב יכול להיות שם של אתר, כגון Default Web Site, או נתיב של יישום באתר האינטרנט המוגדר כברירת מחדל, כגון Default Web Site/calendar.

רמה

הצגת הרמה של מנהל המערכת. הערכים האפשריים הם אתר או יישום.

סוג

הצגת סוג האישורים שבהם מנהל המערכת משתמש. הערך יכול להיות:

  • קבוצת Windows:אם המשתמש הוא חבר בקבוצת Windows בשרת.

  • משתמש Windows:אם המשתמש הוא משתמש Windows בשרת.

  • משתמש IIS Manager: אם המשתמש אינו משתמש Windows או חבר בקבוצות כלשהן של Windows בשרת. אישורי מנהל IIS הם ספציפיים ל- IIS, ואינם מזוהים על-ידי Windows או על-ידי יישומים אחרים כלשהם בשרת.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

מתן אפשרות למשתמש

פתיחת תיבת הדו-שיח מתן אפשרות למשתמש שבה באפשרותך לבחור משתמשים כדי להעניק להם הרשאה להתחבר לאתר או ליישום.

דחה משתמש

הסרת המשתמש הנבחר מהרשימה הרשאות IIS Manager.

הצג את כל המשתמשים

הצגת המשתמשים ברמה הנוכחית וברמות נמוכות יותר.

הצג משתמשי אתרים בלבד או הצג משתמשי יישומים בלבד

הצגת המשתמשים ברמה הנוכחית בלבד.

למידע נוסף


תוכן העניינים