השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות מטמון פלט כדי לקבוע תצורה של הגדרות המשפיעות על התכונה מטמון הפלט. הגדרות אלה משפיעות על כל כללי מטמון הפלט שתגדיר בדף התכונות מטמון פלט.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

הפעל מטמון

הפעלת מטמון הפלט של IIS, המאחסן תגובות במטמון במצב משתמש.

הערה

מטמון הפלט של IIS דומה למטמון הפלט של ASP.NET. עם זאת, מטמון IIS זה הוא מטמון פלט מקורי שמציע ביצועים משופרים ביחס למטמון פלט מנוהל ב- ASP.NET.

הפעל מטמון ליבה

הפעלת מטמון הליבה, המאחסן תגובות במטמון במצב ליבה. הביצועים משתפרים כאשר התגובות מוחזרות ממטמון הליבה ללא מעבר למצב משתמש.

גודל מרבי של תגובה מאוחסנת במטמון (בבתים)

קביעת הגודל המרבי של תגובה מאוחסנת במטמון הן עבור מטמון במצב משתמש והן עבור מטמון במצב ליבה. ערך ברירת המחדל הוא 262144 בתים. שדה זה מופעל ברמת השרת בלבד; בכל שאר הרמות הוא מוגדר לקריאה בלבד.

מגבלת גודל מטמון (ב- MB)

קביעת מגבלת הגודל הן של מטמון במצב משתמש והן של מטמון במצב ליבה. באפשרותך להקליד גודל (במגה-בתים) או להגליד 0. אם תקליד 0, IIS ישתמש במחצית מהזיכרון הפיזי או הזיכרון הווירטואלי הזמין - הקטן מבין השניים. שדה זה מופעל ברמת השרת בלבד; בכל שאר הרמות הוא מוגדר לקריאה בלבד.

למידע נוסף


תוכן העניינים