השתמש בדף פעלי HTTP כדי ליצור רשימת פעלים שעבורם מודול סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה. מספר דוגמאות של פעלי HTTP הן:GET, POST ו- HEAD.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

פועל

מציין את פועל HTTP שעבורו מודול סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

מותר

מציג את המצב של פקודת FTP, האפשרויות הן True אם פקודת FTP מותרת, או False אם פקודת FTP נדחתה.

הערה

רק פעלים המופיעים ברשימה ושמצב מותר מוגדר עבורם ל- False ייחסמו. כל הפעלים האחרים מותרים.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

אפשר פועל.

פותח את תיבת הדו-שיח מתן אפשרות לפועל שבה באפשרותך להוסיף פועל לרשימת הפעלים המותרים.

דחה פועל

פותח את תיבת הדו-שיח דחיית פועל שבה באפשרותך להוסיף פועל לרשימת הפעלים שנדחו.

להצגת רכיבים נפוצים, ראה הדף 'סינון בקשות'.

למידע נוסף


תוכן העניינים