הודעת שגיאה זו מציינת כי שם השרת שהזנת לא מתאים לשם שמופיע באישור השרת.

ייתכן שגרמת למצב זה על-ידי הזנת כתובת ה- IP של השרת המאובטח כאשר שם DNS או NETBIOS מופיע באישור השרת. אם מצב זה מתרחש, ייתכן שייראה לך שאתה מנותב מחדש באופן זדוני לשרת אחר מזה שאליו התכוונת להתחבר.

כדי למנוע הופעת הודעה זו בעתיד, התחבר לשרת על-ידי הזנת הכתובת שמופיעה באישור השרת המאובטח.


תוכן העניינים