השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת הגדרות יישום ועריכת הגדרות יישום כדי להוסיף או לערוך משתנים גלובליים המאוחסנים במיקום מרכזי. ניתן לגשת לזוגות שם/ערך אלה מכל מקום ביישום.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הגדרת שם ייחודי עבור הגדרת היישום.

ערך

הגדרת ערך עבור הגדרת היישום.

למידע נוסף


תוכן העניינים