השתמש בתיבת הדו-שיח איגודים של אתר כדי לקבוע תצורה של איגודים עבור אתר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

סוג

הצגת הפרוטוקול עבור כל איגוד אתר.

שם מחשב מארח

הצגת שם המחשב המארח, אם קיים, עבור כל איגוד אתר.

יציאה

הצגת מספר היציאה עבור כל איגוד אתר.

כתובת IP

הצגת כתובת ה- IP עבור כל איגוד אתר. אם לא צוינה כתובת IP, בשדה של כתובת ה- IP מופיעה כוכבית (*), המציינת כי האיגוד מיועד לכל כתובות ה- IP.

פרטי איגוד

הצגת פרטי האיגוד עבור איגודי אתרים המשתמשים בפרוטוקולים שונים מ:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת איגוד אתר שממנה ניתן להוסיף איגוד לאתר.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת איגוד אתר שממנה ניתן לערוך את האיגוד הנבחר.

הסר

הסרת האיגוד הנבחר מן האתר. לחצן זה זמין רק כאשר לאתר יש יותר מאיגוד אחד.

עיון

פתיחת דף ברירת המחדל של אתר בדפדפן אינטרנט באמצעות האיגוד הנבחר.

הערה

פעולה זו זמינה רק עבור איגודי HTTP ו- HTTPS.

סגור

סגירת תיבת הדו-שיח איגודים של אתר.

למידע נוסף


תוכן העניינים