השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת מחרוזת חיבור ועריכת מחרוזת חיבור כדי ליצור או לערוך מחרוזת חיבור של SQL או מחרוזת חיבור מותאם אישית לשימוש ביישום שמתחבר למסד נתונים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הקלד שם עבור מחרוזת החיבור, לדוגמה, StagingSqlServer. השם שתזין צריך להיות זהה לשם שאליו תפנה בקוד היישום לאחזור נתונים המשתמשים במחרוזת חיבור זו.

שרת

הקלד את השם של שרת SQL המארח את מסד הנתונים.

מסד נתונים

הקלד את השם של מסד נתונים של שרת SQL.

אישורים

הגדרת אישורי האבטחה המשמשים לחיבור למסד הנתונים.

השתמש באבטחה משולבת של Windows

בחר באפשרות זו כדי להגדיר את מחרוזת החיבור כך שהיישום משתמש בזהות הנוכחית של Windows שנוצרה בהליך משנה של מערכת ההפעלה, כדי לגשת למסד נתונים של שרת SQL. אבטחה משולבת דורשת ששרת SQL יפעל באותו מחשב שבו פועל IIS, אלא אם כן מנהל מערכת הגדיר הקצאה בין מחשבים. אבטחה משולבת דורשת גם שכל משתמשי היישומים יהיו באותו תחום, כך שהאישורים שלהם יהיו זמינים לשרת האינטרנט.

ציון אישורים

בחר באפשרות זו כדי להגדיר את מחרוזת החיבור לשימוש בשם משתמש וסיסמה של שרת SQL. אפשרות זו שימושית כאשר מסד נתונים של שרת SQL נמצא במחשב שונה מזה של שרת האינטרנט.

קביעה

פתיחת תיבת הדו-שיח קביעת אישורים שממנה ניתן להגדיר שם משתמש וסיסמה כדי להתחבר למסד הנתונים של SQL Server.

התאמה אישית

הקלד מחרוזת חיבור מותאמת אישית של מסד נתונים. השתמש באפשרות זו במקום במחרוזת חיבור של SQL כאשר ברצונך להתחבר למאגר נתונים אחר או לקבוע הגדרות של מחרוזת חיבור נוספת.

למידע נוסף


תוכן העניינים