השתמש בתיבת הדו-שיח מידע לרישוםW3C כדי לקבוע תצורה של אפשרויות רישום או של תוכן אחר שברצונך לכלול בקבצי יומן רישום מסוג W3C Extended.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

תאריך (date)

רישום התאריך שבו התרחשה הבקשה. נבחר כברירת מחדל.

שעה (time)

רישום השעה, בשעון מתואם אוניברסלי (UTC), שבה התרחשה הבקשה. נבחר כברירת מחדל.

כתובת IP של לקוח (c-ip)

רישום כתובת ה- IP של מחשב הלקוח שביצע את הבקשה. נבחר כברירת מחדל.

שם משתמש (cs-username)

רשיום השם של משתמש מאומת שניגש לשרת. משתמשים אנונימיים מסומנים באמצעות מקף. נבחר כברירת מחדל.

שם שירות (s-sitename)

רישום השם ומספר המופע של שירות האינטרנט שפעל במחשב הלקוח בזמן שהאירוע נרשם.

שם שרת (s-computername)

רישום שם השרת שבו נוצר ערך קובץ יומן הרישום.

כתובת IP של שרת (s-ip)

רישום כתובת ה- IP של השרת שבו נוצר ערך קובץ יומן הרישום. נבחר כברירת מחדל.

יציאת שרת (s-port)

רישום מספר היציאה של השרת המוגדר עבור השירות. נבחר כברירת מחדל.

פעולת שירות (cs-method)

רישום פעולת השירות של HTTP, לדוגמה, GET, שנמצאת בבקשה. נבחר כברירת מחדל.

גזע URI ‏(cs-uri-stem)

רישום מזהה משאבים אחיד (URI) המשמש כיעד של הפעולה. נבחר כברירת מחדל.

הערה

ה- URI עבור בקשות FTP חל בדרך כלל רק על קובץ או תיקיה, ואינו מבצע רישום מלא של נתיב הקובץ או התיקיה. מצב זה מקשה על קריאת קבצי יומן רישום כאשר עובדים עם נפחים גדולים של תוכן. עקב מגבלה זו, באפשרותך להפוך את השדה נתיב מלא לזמין כדי להציג את מידע הנתיב המפורט עבור הבקשה.

מצב פרוטוקול (sc-status)

רישום קוד המצב של HTTP. נבחר כברירת מחדל.

מצב Win32 ‏(sc-win32-status)

רישום קוד המצב של Windows. נבחר כברירת מחדל.

בתים שנשלחו (sc-bytes)

רישום מספר הבתים שהשרת שלח.

בתים שהתקבלו (cs-bytes)

רישום מספר הבתים שהשרת קיבל.

זמן פעולה (time-taken)

רישום משך הזמן שנדרש לביצוע הפעולה במילי-שניות.

יציאת שרת (s-port)

רישום מספר היציאה של השרת המוגדר עבור השירות. נבחר כברירת מחדל.

מחשב מארח (cs-host)

רישום השם של כותרת מחשב מארח, אם קיימת.

הערה

שם המחשב המארח שתגדיר עבור אתר האינטרנט שלך עשוי להופיע בצורה שונה בקבצי יומן הרישום מאחר שיומני HTTP.sys מארחים שמות בתבנית עם קידוד punycode. (תבנית Punycode מקודדת מחרוזות Unicode לערכת תווים מוגבלת המותרת בשמות מחשבי מארחים. לקבלת מידע נוסף, ראה RFC 3492).

מצב משנה של פרוטוקול (cs-substatus)

רישום גירסת הפרוטוקול, HTTP או FTP, שבה השתמש מחשב הלקוח. נבחר כברירת מחדל.

מזהה הפעלה (x-session)

רישום המזהה של הפעלת FTP עבור הפעלת המחשב הלקוח. נבחר כברירת מחדל.

נתיב מלא (x-fullpath)

רישום הנתיב היחסי המלא מספריית הבסיסי של FTP עבור יעד הפעולה. נבחר כברירת מחדל.

מידע נוסף (x-debug)

רישום מידע תיאורי עבור קוד sc-status. לדוגמה, אם קוד sc-status הוא 552, המידע הנוסף שנרשם יכול להיות "User disk quota exceeded" (בוצעה חריגה ממיכסת הדיסק של המשתמש).

יציאת לקוח (c-port)

רישום היציאה של מחשב הלקוח שביצע את הבקשה.


תוכן העניינים