פתיחת תיבת הדו-שיח משתמשים כדי לבחור משתמש מנהל IIS שלו ברצונך לאפשר להתחבר לאתר או ליישום. המשתמשים יכולים להגדיר תכונות מוקצות בכל האתרים והיישומים שעבורם תעניק להם הרשאות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

בחר משתמש

בחר בשם המשתמש של מנהל IIS שלו ברצונך לאפשר להתחבר לאתר או ליישום.

למידע נוסף


תוכן העניינים