השתמש בדף התכונות אישורי שרת כדי להציג את שמות האישורים, שמות התחומים המלאים (FQDN) של מחשבים מארחים שעבורם יונפקו האישורים ושמות התחומים המלאים של השרתים שהנפיקו את האישורים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת שמות האישורים שהונפקו למחשבי לקוח הפועלים במחשבים מארחים באינטרנט או באינטרא-נט.

הערה

אישורים אינם צריכים להיות בעלי שמות. ייתכן שיהיה עליך להציג עמודות אחרות כדי להשיג מידע על אישורים.

מונפק עבור

הצגת ערכי FQDN של המחשבים המארחים באינטרנט או באינטרא-נט שעבורם הונפקו אישורים.

מונפק באמצעות

הצגת ערכי FQDN של שרתים שהנפיקו אישורים למחשבי לקוח הפועלים במחשבים מארחים באינטרנט או באינטרא-נט.

תאריך תפוגה

הצגת התאריך שבו פג האישור.

Hash של אישור

הצג נתונים בינאריים שנוצרו באמצעות אלגוריתם hashing. על אף שנתונים אלה מזהים אישור באופן ייחודי, לא ניתן להשתמש בנתוני hash כדי לעקוב אחר אישור מאחר ש- hashing הוא תהליך חד-כיווני.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

ייבוא

פתית תיבת הדו-שיח ייבוא אישור כדי לשחזר אישור שאבד או נפגם שגיבית בעבר, או כדי להתקין אישור שנשלח אליך על-ידי משתמש אחר או על-ידי רשות אישורים (CA).

יצירת בקשה לאישור

פתיחת דף האשף מאפייני שם מובחן כדי לספק מידע אודות הארגון שלך לרשות אישורים חיצונית.

השלמת בקשה לאישור

פתיחת תיבת הדו-שיח השלמת בקשת אישור כדי להתקין את האישורים שקיבלת מרשות האישורים שלך.

יצירת אישור תחום

פתיחת דף האשף מאפייני שם מובחן כדי לספק מידע אודות הארגון שלך לרשות אישורים פנימית.

יצירת אישור בעל חתימה עצמית

פתיחת תיבת הדו-שיח יצירת אישור בעל חתימה עצמית כדי ליצור אישורים לשימוש בסביבות בדיקה של שרת ולפתרון בעיות באישורים של צד שלישי.

הצג

פתיחת תיבת הדו-שיח אישור כך שתוכל להציג פרטים אודות אישור. עליך לבחור אישור כדי לראות אפשרות זו.

ייצוא

פתיחת תיבת הדו-שיח ייצוא אישור כדי לייצא אישורים משרת מקור כאשר ברצונך להחיל את אותו אישור לשרת יעד, או כאשר ברצונך לגבות אישור יחד עם המפתח הפרטי המשויך אליו. עליך לבחור אישור כדי לראות אפשרות זו.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות. עליך לבחור אישור כדי לראות אפשרות זו.

למידע נוסף


תוכן העניינים