השתמש בתיבת הדו-שיח חיפוש תצורה כדי לחפש מקטעים ספציפיים בקבצי התצורה שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

חפש מקטע

הקלד את הנתיב של המקטע שברצונך לחפש בקובץ התצורה שלך. בזמן שאתה מקליד כל תו, תוצאות החיפוש מסוננות כך שהן יכללו רק את המקטעים המתאימים.

חלונית שמאלית

מציג את תוצאות החיפוש עבור חיפוש המקטעים שלך בתצוגת הירארכיה או בתצוגה שטוחה.

חלונית ימנית

מציג את ערך התצורה מהמקטע שחיפשת אותו בקובץ התצורה שלך.

למידע נוסף


תוכן העניינים