השתמש באשף תפקידי משתמש של ‎.NET כדי לציין תפקידים עבור משתמש חדש. בחר את התפקידים עבור המשתמש ולאחר מכן לחץ על סיום. אם ברצונך לערוך את פרטי המשתמש שנמצאים בדף הקודם של האשף, לחץ על הקודם.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

משתמשים

מציין את שמות המשתמש הזמינים להקצאת תפקידים.

תפקידים

ציון רשימה של תפקידים זמינים מספק ברירת המחדל. באפשרותך לשייך שם משתמש יחיד לתפקידים מרובים.

למידע נוסף


תוכן העניינים