השתמש בדף התכונות דחיסה כדי לספק זמני שידור מהירים יותר בין IIS לבין דפדפנים התומכים בדחיסה. דחיסה עשויה להועיל אם האתר שלך משתמש בכמות רבה של רוחב פס, או אם ברצונך להשתמש ברוחב הפס ביעילות רבה יותר. דחיסה יכולה לשפר את הביצועים אם רוחב הפס של הרשת מוגבל, לדוגמה, במקרה של לקוחות טלפון נייד. דחיסה מסייעת גם לשפר את הביצועים בסביבת מרכז נתונים.

IIS מספק את אפשרויות הדחיסה הבאות:

  • קבצים סטטיים בלבד

  • תגובות של יישומים דינאמיים בלבד

  • הן קבצים סטטיים והן תגובות ליישומים דינאמיים

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

הפעל דחיסת תוכן סטטית

קביעת תצורה של IIS לדחיסת תוכן סטטית.

הערה

שלא כמו תגובות דינאמיות, תגובות סטטיות דחוסות ניתנות לאחסון במטמון בדיסק מעבר לבקשות מרובות ללא פגיעה במשאבי CPU. בבקשה הבאה, ניתן לאחזר קובץ דחוס מדיסק, פעולה המשפרת את הביצועים מאחר שאין צורך לבצע שוב דחיסה של הקובץ באמצעות ה- CPU.

הפעל דחיסת תוכן דינאמית

קביעת תצורה של IIS לדחיסת תוכן דינאמי.

הערה

דחיסת תגובות היישום הדינאמיות יכולה להשפיע על משאבי ה- CPU מאחר ש- IIS לא מאחסן במטמון גירסאות דחוסות של פלט דינאמי. אם דחיסה מופעלת עבור תגובות דינאמיות ו- IIS מקבל בקשה עבור משאב שמכיל תוכן דינאמי, התגובה הנשלחת על-ידי IIS נדחסת מחדש בכל פעם שהיא מבוקשת. מאחר שדחיסה דינאמית צורכת זמן CPU ומשאבי זיכרון משמעותיים, השתמש בה רק בשרתים שאליהם מחוברים מחשבי לקוח עם חיבורי רשת איטיים אך ברשותם זמן CPU פנוי למשימה זו.

דחוס רק קבצים הגדולים מ (בבתים)

הגדרת גודל הקובץ המינימלי שברצונך לדחוס באמצעות IIS. גודל ברירת המחדל הוא 256 בתים.

הערה

אפשרות זו זמינה רק ברמת השרת.

ספריית מטמון

הגדרת הנתיב של ספריה מקומית שבה קובץ סטטי מאוחסן במטמון לאחר שנדחס, עד שפג תוקפו או עד שהתוכן משתנה. מטעמי אבטחה, ספריה זמנית זו חייבת להיות בכונן מקומי במחיצה המאותחלת למערכת הקבצים NTFS. הספריה לא יכולה להיות דחוסה, ולא ניתן לשתף אותה.

הערה

תיבה זו זמינה רק ברמת השרת.

מגבלת שטח דיסק לכל מאגר יישומים (ב- MB)

הגדרת כמות השטח המרבית, במגה-בתים, שישמש את IIS בעת דחיסת תוכן סטטי. כאשר הגדרה זו נבחרת, IIS מרוקן באופן אוטומטי את הספריה הזמנית כאשר המערכת מגיעה למגבלה שהוגדרה. מגבלת ברירת המחדל היא ‎100 MB לכל מאגר יישומים.

הערה

אפשרות זו זמינה רק ברמת השרת.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים