השתמש בדף התכונות הגבלת כתובות IPv4 והגבלות תחום כדי להגדיר ולנהל כללים שיאפשרו או ימנעו גישה לתוכן עבור כתובת v4IP ספציפית, טווח של כתובות v4IP, שם תחום או שמות תחומים.

כדי לקבוע תצורה של הגבלות המבוססות על שמות תחומים, תחילה עליך להפוך הגבלות על שמות תחומים לזמינות על-ידי לחיצה על עריכת הגדרות תכונה ברשימת המשימות ועל-ידי הגדרת האפשרות הפעל הגבלת שמות תחום.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

מצב

הצגת סוג הכלל. הערכים הם אפשר או מנע. הערך מצב מציין אם הכלל מיועד לאפשר או למנוע גישה לתוכן.

מבקש

הצגת כתובת IP ספציפית, טווח של כתובות IP או שם תחום שמוגדרת בתיבות הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרותוהוספת כלל הגבלה עבור מניעה. באפשרותך לאפשר או למנוע באופן ספציפי גישת מבקש לתוכן.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוספת ערך מתן אפשרות

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות שבאמצעותה באפשרותך להגדיר כללים שיאפשרו גישה לתוכן עבור כתובת IP ספציפית, טווח של כתובות IP או שם תחום של DNS.

הוספת ערך מניעה

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מניעה שבאמצעותה באפשרותך להגדיר כללים שיאפשרו גישה לתוכן עבור כתובת IP ספציפית, טווח של כתובות IP או שם תחום של DNS.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של IP ומגבלות תחום שממנה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות החלות על תכונת הגדרות ה- IP ומגבלות ושמות התחום בשלמותה.

חזרה לתצורת אב

החזרת התכונה לקבלת הגדרות בירושה מתצורת האב. פעולה זו מוחקת הגדרות תצורה מקומיות, כולל פריטים מהרשימה, עבור תכונה זו. פעולה זו אינה זמינה ברמת השרת.

הצגת רשימה לפי סדר

הצגת הרשימה לפי סדר התצורה. כאשר תבחר בתבנית הרשימה לפי סדר, תוכל להזיז פריטים רק למעלה ולמטה ברשימה. פעולות אחרות בחלונית פעולות אינן מופיעות עד שתבחר בתבנית של רשימה לא לפי סדר.

הזז למעלה

הזזת פריט נבחר למעלה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הזז למטה

הזזת פריט נבחר למטה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הצגת רשימה לא לפי סדר

הצגת הרשימה בתבנית לא לפי סדר. כאשר תבחר בתבנית רשימה לא לפי סדר, תוכל למיין ולקבץ פריטים ברשימה ולבצע פעולות בחלונית פעולות.

למידע נוסף


תוכן העניינים